Περί του μη επιτρεπτού να αγγίζουμε τις εικόνες με βαμμένα χείλη

Μέγας ο καρπός της υπακοής!

.
Ιανουάριος 24, 2014 στις 13:03 μμ

Για τον αββά Ιωάννη τον Κολοβό διηγούνται το εξής περιστατικό: Κάποτε επισκέφθηκε ένα γέροντα, που εμόναζε σε μία σκήτη της […]