Περί της Βασιλόπιτας

Περί της Βασιλόπιτας

.
Δεκέμβριος 30, 2013 στις 13:00 μμ

Κατά παράδοσιν ότε εν τη Βασιλευούσι αυτοκράτωρ ήτο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης εξεστράτευσε κατά των Αβάρων στην Μικρά Ασία. Περνώντας […]