Περί βαρβάρων

Σαν σήμερα: απόβαση στο Άντζιο (Video)

15
Ιανουάριος 22, 2014 στις 8:15 πμ

565…. Ο Πατριάρχης Ευτύχιος καθαιρείται από τον Αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ιουστινιανό Α΄ και αντικαθίσταται από τον Πατριάρχη Ιωάννη Γ΄ […]