πειρασμών

Περί προσοχής προς αναγνώρισιν των πειρασμών

Απρίλιος 20, 2016 στις 17:24 μμ

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός Υπάρχει ένα ρήμα του Κυρίου μας, στο όποιο πρέπει να έχουμε την προσοχή μας έστραμμένη: «Ανένδεκτον του […]

Αντιμετώπιση των πειρασμών

15
Δεκέμβριος 13, 2013 στις 10:15 πμ

Πατέρες μου, Κάθε άνθρωπος, κάθε Χριστιανός Ορθόδοξος προσέρχεται στον Θεό και Τον πλησιάζει ,αφού πρώτα δοκιμασθή δια «πυρός και ύδατος». […]