ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ

«Οι μοναχοί ζούσαν με τον τρόπο της γιαγιάς μου…»

Ιούλιος 24, 2016 στις 20:09 μμ

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ Πρωτ. Αδαμάντιου Αυγουστίδη, Αναπλ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Στις εφηβικές μου αναμνήσεις συνυπάρχουν τα […]