Πατερίτσα

Η Πατερίτσα του Αγίου Σάββα (†523) – Φυλάσσεται στο Χιλιανδαρινό κελλί Πατερίτσα

15
Αύγουστος 26, 2012 στις 8:46 πμ

Εν τω ναϊδίω τούτου φυλάττεται η εξ εβένου ποιμαντική ράβδος (πατερίτσα) του αγίου Σάββα του Ηγιασμένου (τελευτήσαντος τω 523), κεκοσμημένη […]