πασχαλινό

Πασχαλινό μήνυμα Ρεθύμνης Ευγένιου: Ο Χρι­στος α­να­στη­θη­κε γι­α να α­να­σταί­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά ο άν­θρω­πος

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 11:04 πμ

«O δρόμος της ζώης μας δεν μπο­ρεί να ει­ναι αλ­λος α­πο τον δρο­μο της θυ­σι­ας του ε­αυ­του μας και των […]

Πασχαλινό μήνυμα Ρεθύμνης Ευγένιου: Ο Χρι­στος α­να­στη­θη­κε γι­α να α­να­σταί­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά ο άν­θρω­πος

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 11:04 πμ

«O δρόμος της ζώης μας δεν μπο­ρεί να ει­ναι αλ­λος α­πο τον δρο­μο της θυ­σι­ας του ε­αυ­του μας και των […]