ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ

Γερο-Ευθύμιος ο παράξενος

1
Ιούλιος 19, 2013 στις 15:59 μμ

Δεν αποπειράθηκα να επισκεφθώ ποτέ –και, απ’ όσο γνωρίζω, δεν το κατόρθωσε κανείς- την καλύβα του «Αγίου Βαρλαάμ», γιατί ο […]