ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χωρίς τον Θεό η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στον παραλογισμό

Ιούνιος 20, 2016 στις 17:52 μμ

Αν οι Ευρωπαίοι πρώτα έψαχναν τον ουράνιο Πατέρα και αναζητούσαν πριν από όλα την Βασιλεία των ουρανών, όλα τα υπόλοιπα […]

Χωρίς τον Θεό η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στον παραλογισμό

Ιούλιος 14, 2014 στις 12:35 μμ

Αν οι Ευρωπαίοι πρώτα έψαχναν τον ουράνιο Πατέρα και αναζητούσαν πριν από όλα την Βασιλεία των ουρανών, όλα τα υπόλοιπα […]