ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΖΩΗ

Γιατί λοιπόν μας δόθηκε αυτή η παράλογη ζωή;

1
Σεπτέμβριος 6, 2013 στις 17:35 μμ

Η αποκάλυψη λέγει για τον Θεό «Ο Θεός αγάπη εστίν», «Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν Αυτώ ουκ έστιν […]