παπαδερός

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν ενδιαφέρει μόνον τους Ορθοδόξους

Μάιος 14, 2016 στις 18:40 μμ

Αλέξ. Κ. Παπαδερός Από τις πολλές ενδείξεις που λαμβάνουμε και φανερώνουν ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την προσεχή Σύνοδο, σημειώνουμε εδώ […]