πανταζου προντες

Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;

1
Νοεμβρίου 17, 2013 στις 17:54 μμ

Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι Άγιοι «πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύσιν και ουσία». Σε πολλά μέρη μπορούν […]