ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη

1
Οκτώβριος 8, 2013 στις 13:25 μμ

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε έκτακτη Συνεδρίασή της, έπειτα από πρόταση του πρύτανη, αποφάσισε ομοφώνως να απονείμει […]