Πανάγιο

Το Πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

15
Νοεμβρίου 25, 2013 στις 11:00 πμ

Μέχρις εδώ σού πρόσφερα, όπως είδες, αναγνώστη μου, τέσσερα όπλα, που σού είναι απαραίτητα στον πόλεμο αυτόν, για να μπορέσης […]

Το Πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

15
Νοεμβρίου 20, 2013 στις 12:30 μμ

Μέχρις εδώ σου πρόσφερα, όπως είδες, αναγνώστη μου, τέσσερα όπλα, που σου είναι απαραίτητα στον πόλεμο αυτόν, για να μπορέσης […]