ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Τα παιδικά ψυχικά τραύματα προκαλούν καρδιοπάθεια

Μάιος 26, 2014 στις 20:00 μμ

Τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων φαίνεται πως αυξάνει, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, το έντονο στρες στα πρώτα χρόνια της ζωής, […]