Ο στόχος και ο σκοπός της ζωής

Ο στόχος και ο σκοπός της ζωής

Μάιος 20, 2014 στις 13:00 μμ

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) «Και ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, και είδαμε τη […]