Ο Σταυρός, το Θείον Βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία

Ο Σταυρός, το Θείον Βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία

Ιούλιος 15, 2014 στις 11:04 πμ

Αν προσέχατε και φυλάγατε καλά αυτό που μεταλαμβάνετε… Στο βιβλίο του Γεροντικού αναφέρεται το εξής θαυμαστό: Ένας Άγιος Γέροντας, ο […]