Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος

Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος

Μάιος 27, 2016 στις 16:42 μμ

Σοφία είναι το να ζει κανείς με ευαγγελική «ευ­ταξία», με ευαγγελική «ακρίβεια». Αφροσύνη πάλι εί­ναι το να ζει κάποιος διασκεδάζοντας […]