Ο Μέγας Αγιασμός είναι άλλης αγιαστικής δυνάμεως

Ο Μέγας Αγιασμός είναι άλλης αγιαστικής δυνάμεως

.
Ιανουάριος 6, 2014 στις 6:45 πμ

Επανερχόμεθα στο θέμα γιατί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, κάποιοι Επίσκοποι και αγαπητοί συμπρεσβύτεροι παρασύρονται από κενοφανείς απόψεις και διδάσκουν τους […]