Ο Καλός Σαμαρείτης και η αγάπη προς τους εχθρούς

Γέρων Σωφρόνιος, Ο Καλός Σαμαρείτης και η αγάπη προς τους εχθρούς

.
Δεκέμβριος 2, 2013 στις 13:20 μμ

Αναφέρει ο Γέροντας Σωφρόνιος στο «Περί Προσευχής» βιβλίο του: «Αυτή αύτη η ενανθρώπησις του Θεού Λόγου είναι ωσαύτως κένωσις, προσιδιάζουσα […]