Ο καθορισμός της 25ης Μαρτίου δεν είχε

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Η επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών

15
Ιανουάριος 24, 2014 στις 12:30 μμ

Δεν μας απαιτείται να εκδιώκουμε τα δαιμόνια. Και αν μπορέσουμε και το κάνουμε δεν θα ωφεληθούμε, αν η ζωή μας […]