Ο Θεός κατεργάζεται την τελειοποίηση του χριστιανού

Ο Θεός κατεργάζεται την τελειοποίηση του χριστιανού

.
Δεκέμβριος 16, 2013 στις 13:20 μμ

Η ρομφαία και ο σταυρός, είναι δώρα του Θεού προς τους εκλεκτούς του Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και τα βάσανα […]