Ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία του αμαρτωλού αλλά την μετάνοιά

Ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία του αμαρτωλού αλλά την μετάνοιά

.
Νοεμβρίου 12, 2013 στις 14:40 μμ

Υπάρχει τίποτε ίσο με αυτήν την οργή; Ο προφήτης καλεί μάρτυρα τον ουρανό, θρηνεί, σπαράζει, οδύρεται, φωνάζει «Δεν ξεχωρίζει τραύμα […]