Ο ελεήμων να δίνει ελεημοσύνη απ’ αυτά πού ο ίδιος απέκτησε

Ο ελεήμων να δίνει ελεημοσύνη απ’ αυτά πού ο ίδιος απέκτησε…

Μάιος 16, 2016 στις 13:14 μμ

Αγίου Ισσάκ του Σύρου …με το δικό του μόχθο και πόνο, και όχι απ’ αυτά πού κέρδισε με το ψέμα […]