Ο διάβολος στο μυαλό

Γέροντας Νίκων Νεοσκητιώτης: Ο διάβολος στο μυαλό

Μάιος 11, 2016 στις 13:13 μμ

Η πάλη με τους λογισμούς Οι άνθρωποι σκέπτονται περισσότερο από όσο αναπνέουν. Σε μία αναπνοή μπορούμε να κάνουμε χίλιες σκέψεις, […]