Ο Γερο – Μιχαήλος στα Καυσοκαλύβια

Ο Γερο – Μιχαήλος στα Καυσοκαλύβια

.
Οκτώβριος 22, 2013 στις 12:40 μμ

Πριν από δεκαέξι χρόνια (1965) ο Γερο – Μιχαήλος, Γέροντας της Καλύβης «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» είχε ανιστορήσει μια εικόνα του […]