Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο

.
Δεκέμβριος 27, 2012 στις 15:43 μμ

Ζώμεν επί της γης και δεν βλέπομεν τον Θεόν, ουδέ δυνάμεθα να ίδωμεν Αυτόν. Αλλ’ εάν το Πνεύμα το Άγιον […]