Ο ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας

Ο ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας

Ιούνιος 18, 2014 στις 9:45 πμ

Πατήρ Αρσένιος Παπατσιώκ ” Μου φαίνεται ότι ό ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας. Προσβάλλει ακόμη και τούς πιστούς […]