Ο Απόστολος της Κυριακής 6 Οκτωβρίου (ΙΕ´ Επιστολή)

Ο Απόστολος της Κυριακής 6 Οκτωβρίου (ΙΕ´ Επιστολή)

15
Οκτώβριος 6, 2013 στις 7:14 πμ

(Β´ Κορ. δ´ 6-15) Αδελφοί, ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ος έλαμψεν εν ταίς καρδίαις ημών προς […]