Ο Αγιώνυμος Άθως – Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων Ψάλει ο Βυζαντινός Χορός Τρόπος (video)

Ο Αγιώνυμος Άθως – Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων Ψάλει ο Βυζαντινός Χορός Τρόπος (video)

Νοεμβρίου 30, 2012 στις 15:08 μμ

Τον Αγιώνυμο Άθω, την πόλη των μοναζόντων, προσκυνητές της μνήμης πάντων των οσίων και ιεραρχών, των οσιομαρτύρων και ιερομαρτύρων, των […]