Ο Άγγελος ο Αναχωρητής και τα κρυφά χαρίσματα

Ο Άγγελος ο Αναχωρητής και τα κρυφά χαρίσματα

.
Ιανουάριος 7, 2014 στις 14:30 μμ

Αναφέρεται στον Ευεργετινό, χωρίς βιογραφικά στοιχεία, η περίπτωση κάποιου αναχωρητή, που ασκήτευε για τριάντα χρόνια στη βαθειά έρημο. Έκανε αυστηρή […]