οφθαλμούς

Ανοιξον τους οφθαλμούς μου, Δέσποινα

Ιούνιος 12, 2016 στις 10:32 πμ

Άνοιξον τους οφθαλμούς μου, Δέσποινα, τους ψυχικούς, ίνα βλέψω και κατίδω τους εχθρούς τους νοητούς, Βάθος των ανομιών μου και […]