Οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήρα Χριστό

Οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήρα Χριστό…

Απρίλιος 29, 2016 στις 17:24 μμ

Περί του τρόπου κατά τον οποίον μπορούμε να παραμείνουμε ηθικώς ελεύθεροι Ο ίδιος ο Σωτήρας μας υπέδειξε τον τρόπο με […]

Οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήρα Χριστό…

Ιούλιος 31, 2014 στις 7:41 πμ

Περί του τρόπου κατά τον οποίον μπορούμε να παραμείνουμε ηθικώς ελεύθεροι Ο ίδιος ο Σωτήρας μας υπέδειξε τον τρόπο με […]