ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Όσιος Ευγένιος ο Κωνσταμονίτης (19ος αι.)

Αύγουστος 1, 2014 στις 13:44 μμ

Μοναχός της μονής Κωνσταμονίτου, «ο οποίος εστάθη υπηρέτης της κοινής τραπέζης, ο νεώτερος εις τους χρόνους, εις δε τους αγώνας […]