ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

Όραμα της μέλλουσας κρίσης

1
Ιανουάριος 29, 2013 στις 20:46 μμ

του αγίου Νήφωνα Επισκόπου Κωνσταντιανής Λίγα οράματα έχουν καταγραφεί με τόση σαφήνεια για τη μέλλουσα κρίση. Το όραμα αυτό που […]