ομιλεί

Να ομιλείς μόνο όταν πρόκειται να πεις κάτι ανώτερο της σιωπής!

Ιούνιος 7, 2016 στις 12:46 μμ

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτη Σιώπα και ειρήνευε. Ο πολύλογος, έστω κι αν είναι ρήτορας, πνευματικά δεν ευδοκιμεί.Η αργολογία εκδιώκει από την […]