ΟΚΤΩ

Οκτώ γενικές πνευματικές συμβουλές

1
Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 19:30 μμ

1. Τη συμπεριφορά μας να τη στολίζη το μέτρο. Χωρίς το μέτρο, ακόμη κι αυτά, πού θεωρούνται ως καλά, καταντούν […]