Οι 12 βαθμοί της αμαρτίας

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ: Οι 12 βαθμοί της αμαρτίας

Μάιος 20, 2016 στις 19:10 μμ

«Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία» (Α’ Κοριν. 15,56). «Μυρμηκολέων ώλετο παρά το μη έχειν βοράν» (Ιώβ 4,11). Πριν […]