Οι σεισμοί στα Συναξάρια της Εκκλησίας

Το πόσιμο νερό της Νεκράς Θάλασσας!

.
Ιανουάριος 21, 2014 στις 13:50 μμ

Κι ενώ περπατούσαμε στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας ο Γέροντας μου κι εγώ -διηγείτο στους αδελφούς ο άββάς Λουλάς ο […]