Οι ορατές αποδείξεις της πίστεώς μας!

Οι ορατές αποδείξεις της πίστεώς μας!

Ιούνιος 20, 2014 στις 10:21 πμ

Γέροντας Σωφρόνιος: Οι ορατές αποδείξεις της πίστεώς μας! «Πολλές φορές οι Χριστιανοί έχουν τον απόλυτα φυσικό πόθο να δουν ορατές […]