Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας.

Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας.

.
Σεπτέμβριος 4, 2013 στις 13:41 μμ

Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν […]