Οι ανατρεπτικές αξίες της Βασιλείας του Θεού

Οι ανατρεπτικές αξίες της Βασιλείας του Θεού

Απρίλιος 29, 2016 στις 18:34 μμ

«Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» Πόσο Πάνσοφος Εκείνος που πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είπε πως όλοι […]