Οι Άνδριοι τιμούν τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης στην ομονυμη Ιερά Μονή

Οι Άνδριοι τιμούν τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης στην ομώνυμη Ιερά Μονή

Μάιος 9, 2014 στις 9:17 πμ

Στην ανακαινισθείσα εκ βάθρων, πλουσιοδώρω και αφθονοπαρόχω δαπάνη του Πλοιοκτήτου Ελευθερίου Πολέμη, Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης, στα Αποίκια της […]