Οι Άγιοι μιλάνε για αυτά που είδαν

Οι Άγιοι μιλάνε για αυτά που είδαν

Μάιος 14, 2016 στις 12:00 μμ

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης  Καθένας μας μπορεί να κρίνει για τον Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος […]