Οι Άγιοι και τα ζώα

Οι Άγιοι και τα ζώα

.
Ιανουάριος 15, 2013 στις 14:07 μμ

1.«Ειρήνευσον εν σεαυτώ και ειρηνεύσει σοι ο ουρανός και η γη» Αββάς Ισαάκ Η σχέση των ανθρώπων προς τα ζώα […]

Οι Άγιοι και τα ζώα

.
Ιανουάριος 15, 2013 στις 14:07 μμ

1.«Ειρήνευσον εν σεαυτώ και ειρηνεύσει σοι ο ουρανός και η γη» Αββάς Ισαάκ Η σχέση των ανθρώπων προς τα ζώα […]