Οικουμενικό Πατριαρχείο στάση ορισμένων Εκκλησιών

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Έκπληξη» η στάση ορισμένων Εκκλησιών απέναντι στη Σύνοδο

Ιούνιος 12, 2016 στις 18:14 μμ

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ηργάσθη εξ΄αρχής με συνείδησιν ευθύνης και χωρίς να φείδεται κόπου και χρόνου, δια την προετοιμασίαν και δια […]