Οδοιπορικό στα Καυσοκαλύβια

Οδοιπορικό στα Καυσοκαλύβια…

Ιούλιος 9, 2014 στις 8:44 πμ

Επλησιάσαμεν τώρα προς τα Καυσοκαλύβια μίαν πολύ σεμνήν και αγιωτάτην Σκήτην, της οποίας διακρίνομεν ήδη τας καταλεύκους καλύβας της εις […]