ξεπεράσουμε

Πως θα ξεπεράσουμε την αγωνία και το άγχος;

Ιούνιος 13, 2016 στις 17:52 μμ

«Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγετε και τι πίητε, μηδέ τω σώματι υμών τι ενδύσησθε· ουχί η ψυχή πλείον […]

Πως θα ξεπεράσουμε την αγωνία και το άγχος;

Απρίλιος 3, 2016 στις 16:04 μμ

«Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγετε και τι πίητε, μηδέ τω σώματι υμών τι ενδύσησθε· ουχί η ψυχή πλείον […]