Νυμφώνας

Τον Νυμφώνα Σου βλέπω (Video)

15
Απρίλιος 29, 2013 στις 7:44 πμ

Τροπάριο Τον νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ. Λάμπρυνόν μου την στολήν […]