ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μία νέα αγκαλιά της Εκκλησίας για τα άτομα με νοητική υστέρηση (ΦΩΤΟ)

Σεπτέμβριος 7, 2016 στις 10:33 πμ

ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε μία ουσιαστική και σπουδαία προσφορά προς το Ίδρυμα «Μ. Κόκκορη» προχώρησαν πρόσφατα γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. […]

Μία νέα αγκαλιά της Εκκλησίας για τα άτομα με νοητική υστέρηση (ΦΩΤΟ)

Σεπτέμβριος 7, 2016 στις 10:33 πμ

ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε μία ουσιαστική και σπουδαία προσφορά προς το Ίδρυμα «Μ. Κόκκορη» προχώρησαν πρόσφατα γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. […]